Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/load.php on line 651 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/theme.php on line 2241 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/plugins/divi-builder/includes/builder/functions.php on line 2253 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Östgöta Brand | Brandkonsulten Fredrik Lindström Notice: Undefined index: in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2077 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2077 Notice: Undefined index: in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2091 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2091 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Notice: Undefined index: in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2077 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2077 Notice: Undefined index: in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2091 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-content/themes/Nova/epanel/custom_functions.php on line 2091 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382

här kan ni nå mig

här kan ni nå mig

Östgöta Brand AB

Strandgatan 2
582 26 Linköping

Fredrik Lindström
Brandingenjör

Telefon: 013-14 66 10
E-post: fredrik@ostgotabrand.se

läs mer

brandkonsult i Östergötland

brandkonsult i Östergötland

Östgöta Brand AB startades upp 1 februari 2016 och har kontor i Linköping.

Företagets huvudsakliga arbetsområde är professionell rådgivning inom brandskyddsprojektering, rådgivande brandskydd och besiktning.

Personalstyrkan består för närvarande av Fredrik Lindström, utbildad brandingenjör vid Lunds Tekniska Högskola och med 12 års erfarenhet av arbete i brandkonsultföretag.

Företagsinformation

Östgöta Brand Fredrik Lindström AB

Säte: Östergötlands län, Linköping kommun

Organisationsnummer: 559048-6105

Godkänd för F-skatt

läs mer

beskrivning över tillhandahållna tjänster

beskrivning över tillhandahållna tjänster

Östgöta Brand AB erbjuder professionell rådgivning inom byggnadstekniskt brandskydd.

Företaget arbetar med tidiga skisser via projektering till produktion och förvaltning och hanterar alla brandtekniska frågor som uppstår i en byggnads livslängd, till exempel rörande ventilationsbrandskydd, bärverk, analytisk dimensionering, planlösningar, riskhantering och systematiskt brandskyddsarbete. Vi utför även besiktningar av befintliga byggnader avseende brandtekniska skydd.

Östgöta Brand AB erbjuder även rådgivning avseende hantering av brandfarlig- och explosiv vara samt riskanalyser.

Se nedan för ett urval av de tjänster vi tillhandahåller.

Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsdokumentation

Boverkets Byggregler (BBR) anger att det skall upprättas en brandskyddsdokumentation för de flesta byggnader. Under projekteringsskedet upprättas en brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen kan ses som underlag till brandskyddsdokumentationen och ligger till grund för den projektering som genomförs av arkitekt, elkonsult, VVS-konsult, konstruktör m.fl.

Arbetet resulterar i en dokumentation som visar resultatet av brandskyddsarbetet och som företaget/organisationen kan visa upp för myndigheter, försäkringsbolag, hyresgäster och andra intressenter. En brandskyddsdokumentation är en handling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utfört. Den innehåller även redovisning av utförda brandberäkningar så som utrymningsberäkningar, rökfyllnadsberäkningar, bärverksberäkningar, ventilationsberäkningar etc.

Sakkunnig brandfrågor
Östgöta Brand AB erbjuder stöd och uppföljning av brandskyddsfrågor under byggprocess, upprättande av kontrollinstruktioner inför samordnad provning och slutbesiktning samt upprättande av sakkunnigintyg enligt Boverkets byggregler efter slutbesiktning.
Besiktningar befintligt brandskydd

Boverkets Byggregler (BBR) anger att det skall upprättas en brandskyddsdokumentation för de flesta byggnader. En besiktning görs av fastigheten för att bedöma kvaliteten på den och därefter föreslås åtgärder för att säkerställa brandskyddet. Det görs även en bedömning av brandskyddsarbetet i företaget/organisationen och sedan föreslås eventuella insatser för att höja nivån på brandskyddsarbetet.

När något förändras i någon av dina fastigheter meddelar du Östgöta Brand AB som då ombesörjer att branddokumentationen uppdateras. Om förändringen innebär att tillsyn, underhåll, kontroll eller återkommande myndighetsbesiktningar enligt lag kommer att behöva utföras, dokumenteras dessa med möjlighet till uppföljning.

Hantering brandfarlig vara

I Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) finns bland annat aktsamhetskrav som handlar om att man behöver vidta nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått för att förhindra och begränsa konsekvenser av olyckor. Lagen kräver också att byggnader och anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras, samt anordningar med sådana varor, ska vara inrättade på ett betryggande sätt. Olika varor får inte heller förvaras eller förpackas tillsammans om detta innebär en ökad risk. Man behöver också ta hänsyn till omgivningen.

Den som ska hantera brandfarliga eller explosiva varor kan behöva tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även särskilda krav om utredning om risker, kompetens och föreståndare.

Klassningsdokument/ATEX

Hantering och lagring av brandfarliga varor kan ge upphov till en explosiv atmosfär och leda till explosion med förödande konsekvenser för person och egendom och därmed är denna hantering hårt reglerad.

Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas.

Utförande av klassningsdokument med tillhörande klassningsplan.

Utbildning

Utbildning är en naturlig del i brandskyddsarbetet.

Östgöta Brand AB erbjuder anpassade utbildningar i brandskydd på förfrågan.

läs mer

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/5/1/f/ostgotabrand.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382